Sit with Dawit at the world’s largest bookfair

Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak has been imprisoned for more than 15 years. He has been deprived of his human rights for nearly 5,500 days. It requires constant vigilance to keep the attention on his situation. This is why it’s tremendously valuable that the international spotlight is cast on Dawit Isaak during Frankfurt Book Fair.

Frankfurter

The well-known installation ”Sit with Dawit” will be on site. Have yourself locked away in a prison cell for 15 minutes out of solidarity with journalists and writers around the world who have been imprisoned without trial for using their words.

“Sit With Dawit” highlights Dawit Isaak´s case. He has been imprisoned in Eritrea since 2001. In stand 3.1 L2 you will find a replica of his cell and can participate. All we ask of you is your time and afterward your voice to tell the story of Dawit Isaak and other imprisoned journalists and writers.

Previously, “Sit with Dawit” has appeared at Almedalen (the Swedish politico week in Gotland), Gothenburg Book Fair and various other Swedish events as well as international appearance i.e in the Bozar Centre of Fine Arts in Brussels, Belgium. There are numerous well-known opinion leaders and politicians that have visited Sit with Dawit. From South Africa reverend Desmond Tutu & his daughter, priest and a writer Mpho Tutu, poet Tom van de Voorden (Belgium), writer Eiríkur Örn Norðdahl (Iceland) and the Swedish Prime minister Stefan Löfven.

At the Frankfurt Book Fair translated excerpts from Dawit Isaak’s book ”Hope” (2010) will be at display. The book Hope contains his debut book ”Bana,” his play, ”Dilly-Dally” and a number of articles. When ”Hope” was published in Swedish in 2010, Dawit Isaak became more than a picture in the newspapers next to a list of the number of days he’s spent in prison so far. With insight into his mind and his work, his career as a journalist and writer as well as a playwright was highlighted. The coming translations into English and French also mean that Dawit Isaak’s works will have greater reach. The intention is to touch thought leaders and politicians, both in Europe and on the African continent. Dawit Isaak’s quest has always been to reach a wide audience and to spread knowledge about the Tigrinya and the Eritrean culture.

Translating Dawit Isaak’s book (which was written while he was exiled in Sweden) is also a counteraction toward the Eritrean regime and its effort to silence him. While he’s locked away somewhere in silence and our fight for his freedom yet to yield results, every book sold and every new country reached packs another punch at the regime’s oppressive techniques. We give him the voice of which he’s long been deprived.

Developing the first translation into Swedish was unique in that eleven normally competitive publishing houses joined forces to published ”Hope” with help from The Swedish Academy, which awards the Nobel Prize in Literature. These English and French translations are a collaboration that has been in the works for several years.

The book will also be published within the framework of the PEN International Publishers’ Circle with Suhrkamp Publishing House, Penguin Books, Hachette Book Group and HarperCollins behind it. The Swedish Academy and The Kality Foundation, established by journalists Martin Schibbye and Johan Persson, have provided grants.

”Sit with Dawit” will be located at stand 3.1 L2 at the Frankfurt Book Fair.

Contacts:

Brit Stakston, media campaign ”Free Dawit”, mobile +46 733-83 33 66

Leif Öbrink, Chairman of the support group ”Free Dawit”, mobile +46 70-857 13 03

Björn Tunbäck, coordinator of translations and active in the efforts to free Dawit Isaak through Reporters without Borders, mobile +46 70 – 327 09 12

More about the media campaign ”Free Dawit Isaak”:

The tireless work of freeing Dawit Isaak is supported by the efforts of ’Free Dawit’ and the following organizations: The Swedish Federation of Journalists, Utgivarna (Publishers), Publicistklubben (Publisher’s Club), The Swedish Magazine Publishers Association (SMPA), Expressen (evening newspaper), Reporters without Borders, The Swedish Writer’s Union and Swedish Centre PEN International. The Culture Foundation (Postkodslotteriet) partially supported the effort for two years.

Sitt med Dawit till världens största bokmässa

Svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak har nu suttit fängslad i över 15 år. I snart 5 500 dagar har han berövats sina mänskliga rättigheter. Detta kräver ett konstant och fortsatt uppmärksamhetsarbete. Det är därför av stort värde att internationellt ljus sätts på Dawit Isaak under världens största bokmässa. Den välkända manifestationen Sitt med Dawit kommer nu att medverka på Frankfurts bokmässa den 19 – 23 oktober. Tidigare nedslag har skett i Almedalen, på Stockholms centralstation, bokmässan i Göteborg, Malmöfestivalen, Avesta Poetry & Peace, Littfest i Umeå samt Bozar konstcenter i Bryssel, Belgien.

I samband med bokmässan i Frankfurt publiceras översätta utdrag ur Dawit Isaaks bok Hopp. Boken innehåller hans debutbok Bana, hans pjäs Dilly-dally och ett par artiklar. När boken utgavs på svenska 2010 innebar det att Dawit Isaak blev mer än en bild i dagstidningar där man räknar antal fängslade dagar. Med en inblick i hans tankevärld och hans verk blev han en journalist, författare såväl som dramatiker. Den kommande översättningen till engelska och franska innebär också att Dawit Isaaks verk kan nå fler. Avsikten är att nå ut bland opinionsbildare och politiker både i Europa och på den afrikanska kontinenten. Med sin gärning har hans strävan alltid varit nå en bred publik och att sprida kunskap om tigrinja och den eritreanska kulturen.

Genom att översätta hans bok – skriven i exilen i Sverige – motverkar man också regimens syfte att tysta honom. När hans röst tystats och kampen hittills inte fått ut honom själv så slår varje översättning till ett nytt hål i regimens mur. Vi ger honom den röst han berövats.

 

Arbetet med den svenska översättningen var unikt genom att elva förlagshus, som normalt konkurrerar, gick samman och gav ut boken. Svenska akademien bidrog med anslag. Arbetet med den engelska och franska översättning har också skett i samarbete och har pågått sedan några år. Boken kommer att ges ut inom ramen för internationella PENs Publishers Circle och förlag som Suhrkamp, Penguin, Hachette och HarperCollins ligger bakom. Svenska Akademien och Kality-fonden grundad av journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson har gett anslag.

 

Sitt med Dawit finns på 3.1 L2 Frankfurt Book Fair. The German Publishing Association har en kampanj som heter Free The Word där kampen för Dawit Isaak blir en naturlig del.

 

Kontaktpersoner:

Brit Stakston, mediekampanjen Free Dawit, mobil 0733-83 33 66

Leif Öbrink, ordförande Stödföreningen Free Dawit, 070-857 13 03

Björn Tunbäck, koordinator översättningen och aktiv i arbetet för Dawit Isaaks frigivning genom Reportrar utan gränser, 070 – 327 09 12

 

Mer om Mediekampanjen Free Dawit:

Arbetet för Dawit Isaaks frigivning sker i samarbete mellan Stödföreningen Free Dawit och följande organisationer: Svenska Journalistförbundet, Utgivarna, Publicistklubben, Sveriges Tidskrifter, Tidningen Expressen, Reportrar utan gränser, Svenska Författarförbundet och Svenska PEN.

Postkodlotteriets Kulturstiftelse har under två år gett stöd för delar av verksamheten.

Detta inlägg postades i , den October 16, 2016 av

« | »