Arbeta med fallet Dawit Isaak i skolan

IMG_2021

De kommande dagarna befinner vi oss på Skolforum. På plats kan man delta i Sitt med Dawit och vi berättar även om hur man kan arbeta med  hans fall i skolor. Genom åren har ett antal skolor på olika sätt arbetat med Dawit Isaaks fall inom samhälle, engelska, svenska och även musik. Utifrån det har vi utformat förslag på upplägg som berör demokrati, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och människors lika värde. Att arbeta med Dawit Isaaks fall även ske ämnesövergripande och att man som final väljer att boka utställningen med kopian av Dawits cell. Den kan vara på skolan och eleverna kan ansvara för genomförandet av utställningen.

Tack till er lärare som delat med sig till oss av ert eget arbete!

LÄRARMATERIAL

Genom Dawit Isaaks öde kan ni tillsammans med elever uppmärksamma och arbeta med frågor om mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet. Arbetet kan också bedrivas som en form av påverkansarbete eller inom såväl musik som bild.  Själva grundfrågan som Dawitfallet lyfter berör skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag. Med hjälp av Dawit Isaaks öde och det material vi sammanställt ökas kunskapen och förståelsen för de universella mänskliga rättigheterna och alla människors lika värde.

Bakgrund:

Med den sedan 15 år i Eritrea fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som utgångspunkt får ni en möjlighet att diskutera och reflektera över vilka komponenter som är centrala i en demokrati. Ni lär er mer om Dawit Isaaks fall genom kontakt med organisationen FreeDawit och analyserar därefter Dawit Isaaks och diskuterar samt arbetar vidare med förberedda frågor.  Frågorna berör de mänskliga rättigheterna, yttrandefrihet, pressfrihet och demokrati. Styrkan i det skrivna ordet kommer att bli tydligt för eleverna och arbetet kommer att skapa en djup insikt om Dawit Isaaks frihetsberövande och alla andra fängslade journalisters situation.  Det ger också en möjlighet att arbeta med internationell relationer och rätt samt människors olika livsvillkor. Det ger också möjlighet att arbeta med påverkansarbete.

Materialet kan användas på högstadiet såväl som gymnasiet och ämnesövergripande. Det kan konkret kopplas till skolans värdegrunds- och demokratiuppdrag. Men går också att användas i exempelvis samhällskunskap, geografi, svenska, musik, engelska och inom övrig språkundervisning.

En slutövning skulle också kunna vara att utställningen Sitt med Dawit besöker skolan. Er skola skulle kunna vara värd för genomförandet och eleverna får inför detta arbeta med genomförandet och arrangerar själva utställningen. Vilket då ger kunskaper om hur man når ut till media, påverkansarbete, marknadsföring och digital kommunikation.

Förarbete:

Instudering utifrån kursplanemålen, kan gälla frågor om mänskliga rättigheter, demokrati, yttrande- och pressfrihet. Här kan också adderas ämnesspecifika frågor inom geografi, musik, svenska och samhällskunskap.

Detta följs sedan upp med en kontakt med organisationen Free Dawit.  Antingen genom ett studiebesök hos oss i Stockholm alternativt ett samtal under en lektion via Skype eller andra digitala kanaler ni använder i ert arbete.

Under detta möte får man veta mer om fallet Dawit Isaak och hur vi arbetar med vårt opinionsarbete. Efter detta studiebesök eller onlinesamtal får eleverna med sig ett antal frågor. Vilka dessa är beror på vilken fortsatt ämnesingången ni valt till frågan.

Projektarbete:

Arbetet består sedan av research gällande mänskliga rättigheter, pressfrihet men kan också kopplas till t.ex. förändringsarbete och civilsamhällets roll. Individens roll kan med lätthet lyftas in om detta är aktuella frågor ni arbetar med, till exempel med perspektiv på samhällsengagemang och om att använda sin rösträtt. Eller så verkar ni i en region som tagit emot många flyktingar från Eritrea. Då kan just detta vara en större del i ert val av upplägg.

Under de tre följande veckorna bör tid planeras för en filmvisning med efterföljande diskussion samt inläsning av en reportageserie från Eritrea gjord 2016. Eventuellt kan det också göras en onlineintervju med journalisten Martin Schibbye efter att ha läst och svarat på frågorna kopplade till artikelserien om Eritrea från Blank Spot Project.

Under detta arbete har skolan hela tiden tillgång till stöd från Free Dawit i stängda skolexklusiva Facebookgrupper.

Avslutning:

I det avslutande momentet kommer det finnas många frågor om vad man kan göra själv, eleverna själva, skolan men också frågor om vad som sker i övriga samhället. På olika sätt kan eleverna arbeta vidare med frågan om vad man själv kan göra, vad klassen och skolan kan göra och skolan samt hur det övriga påverkansarbetet sker och kan stöttas.

Här finns även möjligheten att bjuda in utställningen Sitt med Dawit för att lokalt verkligen öka uppmärksamheten. Ett mindre alternativ vore en utställning som också redovisas för organisationen FreeDawit.

Tillhörande material:

Sammantaget får ni av oss en verktygslåda med ett pedagogiskt material att använda i undervisningen:

 • Powerpoint om fallet Dawit Isaak som delas ut efter det första studiebesöket alternativ möte via digitala kanaler.
 • Lärarmaterial som stöd till elevmaterialet, i detta ingår hänvisningar till fördjupningsmaterial till förberedelser eller för att anpassa sig till äldre elever.
 • Elevmaterial med instuderingsfrågor, upplägget kan fördelas på fem – tio lektioner beroende på fördjupningsmöjligheter.
 • Dokumentärfilm:
  • Fången – Dawit Isaak och tystnaden. Dokumentären är gjord av journalisterna Gellert Tamas och Maria Magnusson. Ger en god bild av fallet Dawit Isaak och det politiska spel Dawit Isaak blivit en del av. Finns med engelska undertexter, längd: 58 minuter.
  • 360-film från Eritrea gjord av journalisten Martin Schibbye för Blankspotproject.
 • Musikvideos:
  • Fågelsång skriven för Dawit Isaak av poeten Daniel Boyacioglu och producenten Moh Denebi till Dawit Isaaks 50-årsdag. Medverkar gör Timbuktu, Adam Tensta, Ane Brun och Edda Magnason mfl
  • Birdsong släpptes 2016 och är på engelska med röster från Mali och Senegal. Medverkar gör bla Carlou D från Senegal, Fatou från Mali och Matthew Johnson från USA.
 • Artikelserie från Blankspotproject.se ”Diktaturen som kom in från kylan” med instuderingsfrågor
  • Intervjumöjlighet med journalisten Martin Schibbye som i juni 2016 var första svenska journalist i Eritrea.
 • Texter av Dawit Isaak, utdrag ur hans bok Hopp kan användas för textanalyser.
 • Samtliga deltagande skolors arbete redovisas på FreeDawit.com
 • Under hela projektet ges digitalt stöd från FreeDawit via stängda skolexklusiva Facebookgrupper.
 • Ovanstående kan delvis eller i sin helhet göras på engelska.
 • Valbart: avslutande moment med utställningen Sitt med Dawit. Kostnad 40 000 sek för upp- och nermontering av cellen samt projektstöd från FreeDawit för genomförandet. Det finns ett pedagogiskt upplägg i denna upplevelsebaserade utställning som vi med glädje låter er genomföra. Kanske kan det göras som ett samprojekt i kommunerna.

Kontakt:

Lin Kleiven, projektledare utställningen Sitt med Dawit:lin.kleiven@stakston.se, mobil 073-142 66 22

Brit Stakston, projektledare skolmaterialet: brit@stakston.se, mobil 0733-83 33 66

 

 

Detta inlägg postades i den October 31, 2016 av

« | »