Sitt med Dawit

Du kan bidra och påverka genom att ta ställning och delta i manifestationen "Sitt med Dawit". Samtidigt som du lägger 15 minuter av din tid sitter Dawit inspärrad långt borta. Han kommer att sitta kvar när du går ut - men du har visat att vi inte glömt honom. Uppmärksamheten håller Dawit Isaak vid liv.