Dawit Isaak är en av de tre finalisterna till Sacharovpris 2017

Under tisdagskvällen den 10 oktober blev det klart att Dawit Isaak är en av tre slutkandidater till Sacharovpriset, EU:s tankefrihetspris.

Screen Shot 2017-10-10 at 20.27.01

De två andra kandidaterna är demokratiska oppositionen i Venezuela och människorättskämpen Aura Lolita Chavez Ixaquic. 

Detta efter att utrikesutskottet och utvecklingsutskottet röstade på tisdagen. Vid sidan av den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet så har 47 ledamöter lämnat in en separat, partiöverskridande och nationsöverskridande nominering av Dawit Isaak och verkat för att han ska tilldelas priset. Initiativtagare:

Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna.

Samlat uttalande från de svenska Europaparlamentarikerna tillhörande partierna nämnda ovan:

– Genom att vi med gemensamma krafter har lyckats mobilisera ett brett stöd, är nu Dawit Isaak för första gången en av huvudkandidaterna. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. När enskilda människor är beredda att betala det yttersta priset för att försvara yttrandefriheten, så för de en kamp å alla demokratiska krafters vägnar. Det är naturligtvis en universell angelägenhet, men när det rör sig om en svensk och därmed europeisk medborgare har vi som svenskar också en särskild skyldighet att belysa denna gärning.

Även 2009 var Dawit Isaak en av finalisterna till Sacharovpriset.

Den 26 oktober kommer Europaparlmentets talman och de politiska gruppledarena tillkännage årets pristagare. 13 december hålls prisutdelningen i Strasbourg.

Detta inlägg postades i den October 10, 2017 av

« | »