Dawit är något mer än just en symbol. Expressen om “Jakten på Dawit”

Ardelius lyfter upp den undersökande öppenheten som en påtagligt positiv kraft i boken. “Han [Martin Schibbye] följer med öppet sinnelag olika mer eller mindre relevanta trådar, idéer och spår. Intervjuar makthavare samt kretsen kring Dawit.”

Vidare tycker Ardelius att boken utvecklar sig till en stark biografi över Dawit. “Under läsningen märker jag att jag för första gången upplever att Dawit är något mer än just en symbol, boken tecknar en levande människa av kött och blod. En människa som älskar ost.”

Det finns även mycket att hämta i boken för den som vill veta mer om både Etiopien och Eritreas historia enligt Ardelius.

Här kan du läsa hela recensionen.

 

 

Detta inlägg postades i den August 24, 2019 av

« | »