Dawit Isaak nomineras till Sacharovpriset 2017

18 svenska EU-parlamentariker har nominerat Dawit Isaak till Sacharovpriset 2017:
Denna nominering betyder förstås inte att Dawit Isaak med automatik utses till årets mottagare av priset. Vi måste nu alla argumentera och försöka övertyga våra kolleger i de olika grupperna. Det finns många andra personer som också förtjänar att uppmärksammas. Men för en gångs skull är vi alla rörande överens. Vår kandidat är Dawit Isaak.
Ansträngningarna att få honom fri måste fortsätta. Påtryckningarna måste bli tydligare och det diplomatiska arbetet fördjupas. Alla medel och metoder måste prövas. Allt ljus vi kan sprida gör saken bättre. Varje dag han hålls fängslad, enbart för att han använt pennan som vapen i sitt försvar av yttrandefriheten och pressfriheten är ett stort politiskt misslyckande för Sverige och för hela EU. Det är hög tid att Dawit Isaak friges. Därför nominerar vi Dawit Isaak till Sacharovpriset 2017.
Lars Adaktusson (KD)
Max Andersson (MP)
Malin Björk (V)
Anna Maria Corazza Bildt (M)
Jakop Dalunde (MP)
Linnéa Engström (MP)
Fredrick Federley (C)
Christofer Fjellner (M)
Jytte Guteland (S)
Anna Hedh (S)
Gunnar Hökmark (M)
Olle Ludvigsson (S)
Jens Nilsson (S)
Soraya Post (FI)
Jasenko Selimovic (L)
Marita Ulvskog (S)
Bodil Valero (MP)
Cecilia Wikström (L)

Detta inlägg postades i den September 14, 2017 av

« | »